DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIU 2035 (PENGGANTIAN)

PADA 11 SEPTEMBER 2022 – 11 OKTOBER 2022

 

Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Setiu 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Setiu untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12 (1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT Daerah Setiu 2003 – 2015 dan RT Daerah Setiu 2020 (Penggubahan).

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selama 4 minggu (11 September 2022 – 11 Oktober 2022) yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan pembangunan di Daerah Setiu yang terkandung di dalam dokumen RT.

Semua pihak dijemput untuk membuat semakan di lokasi-lokasi pameran atau secara atas talian ke atas kandungan dokumen ini dan mengemukan maklum balas, cadangan dan bantahan bagi menambahbaik dokumen ini sebelum 11 Oktober 2022 melalui Portal ePublisiti http://epublisiti.townplan.gov.my/publisiti atau borang maklum balas yang boleh didapati disemua lokasi pameran.

Borang Bantahan secara online sebagaimana berikut :-

https://forms.gle/7Wyu23D2rPYX8CZn9

 
Bahan Publisiti dan Borang Maklum Balas boleh didapati melalui pautan berikut :-
 
BIL PERKARA DOKUMEN
1. Draf Rancangan Tempatan Daerah Setiu 2035 (Penggantian)  
  Jilid I Muat-Turun
  Jilid II Muat-Turun
  Jilid III Muat-Turun
2. Ringkasan Eksekutif (RE) Muat-Turun
3. Borang Maklum Balas Muat-Turun
4. Poster Muat-Turun
5. Peta Cadangan Muat-Turun
6. Folio RTD Setiu 2035 Muat-Turun
7. Banner Muat-Turun
8. Banting Muat-Turun
9. Panel Pameran Muat-Turun
10. Risalah Muat-Turun

Kemaskini pada 2022-12-19 23:23:56 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page