Sebutharga

Bil Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk Dokumen Status
1 30 Jun 2021
( 12:00 PM )
12 Jul 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/79 JLD.2 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU UNTUK PERPUSTAKAAN PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Ditutup Tutup
2 29 Jun 2021
( 12:00 PM )
05 Jul 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/38 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN WARANTI DAN PENYELENGARAAN BAGI WORKSTATION PEROLEHAN I-PLAN 2016 DAN 2013 DI PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
3 29 Jun 2021
( 08:00 PM )
15 Jul 2021
( 08:00 PM )
JPBD (IP)S185/857/86 PENYELENGGARAAN MESIN PLOTTER DI PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
4 18 May 2021
( 12:00 PM )
31 May 2021
( 12:00 PM )
JPBD (IP) S 185/857/9 Jld.3 PERKHIDMATAN PEROLEHAN PERISIAN ICT DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Ditutup Tutup
5 04 Mar 2021
( 12:00 PM )
11 Mar 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/857/66 Jld. 3 PEROLEHAN KOMPUTER TABLET (TABLET), KAMERA WEB(WEBCAM) DAN PERKAKASAN VIDEO CONFERENCING (VC) Ditutup Tutup
6 24 Feb 2021
( 08:00 PM )
08 Mar 2021
( 08:00 PM )
JPBD (IP) S185/857/73 PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN STORAGE AREA NETWORK PUSAT DATA PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
7 19 Feb 2021
( 12:00 PM )
03 Mar 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)185/441 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PLANMALAYSIA, BLOK F5, KOMPLEKS F, PUTRAJAYA Ditutup Tutup
8 16 Feb 2021
( 12:00 PM )
01 Mar 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/89 SEWAAN KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA UNTUK KEGUNAAN OPERASI JABATAN Ditutup Tutup

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt