Tender

Bil Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk Dokumen Status
1 04 Aug 2021
( 12:00 PM )
25 Aug 2021
( 12:00 PM )
JPBD (IP) S185/857/29 PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENYALIN DAN BACAAN METER Ditutup Tutup
2 21 May 2021
( 12:00 PM )
15 Jun 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/90 PEMBANGUNAN SISTEM MALAYSIA URBAN OBSERVATORY (MUO) FASA 1 Ditutup Tutup
3 18 May 2021
( 12:00 PM )
20 Jun 2021
( 12:00 PM )
JPBD (IP) S 185/857/78 JLD.3 PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LESEN DANPENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS DAN MAPINFO DI PLANMALAYSIA (JABATANPERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Ditutup Tutup
4 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-132 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
5 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-131 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
6 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-130 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TEMERLOH 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
7 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-129 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN TUMPAT 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
8 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-128 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIAU 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
9 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-127 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PENDANG, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
10 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-126 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN) Ditutup Tutup
11 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-133 IKLAN TENDER TERBUKA - PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN IMPAK SOSIAL (SIA) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN (PPSIA) Ditutup Tutup
12 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
29 Jan 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-137 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA - THAILAND Ditutup Tutup
13 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
29 Jan 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-136 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN PELAN INDUK BERSEPADU GUNA TANAH LALUAN REL PANTAI TIMUR (EAST COASTRAIL LINK - ECRL) Ditutup Tutup
14 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
29 Jan 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-135 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN PERANCANGAN GUNATANAH KAWASAN SUMBER MAKANAN NEGARA Ditutup Tutup

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt