Borang Jabatan

Toggle Tajuk
Borang Aduan / Cadangan
Saiz fail: 177 KB
Statistik: 348
Borang Aduan Kerosakan ICT
Saiz fail: 161 KB
Statistik: 1122
Borang Akuan Mewakili Pengarah bagi Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah PLANMalaysia
Saiz fail: 105 KB
Statistik: 401
Borang Pengemaskinian Portal
Saiz fail: 180 KB
Statistik: 809
Borang Pengistiharaan 'Conflict Of Interest"
Saiz fail: 169 KB
Statistik: 415
Borang Pengurusan Email
Saiz fail: 253 KB
Statistik: 1029
Borang Pengurusan Email Kumpulan
Saiz fail: 249 KB
Statistik: 826
Borang Pengurusan Naik Taraf Emel
Saiz fail: 265 KB
Statistik: 731
Borang Perakuan Arahan Tidak Rasmi
Saiz fail: 118 KB
Statistik: 380
Borang Permohonan Kenderaan Jabatan
Saiz fail: 89 KB
Statistik: 557
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD
Saiz fail: 130 KB
Statistik: 763
Borang Temujanji Semakan Buku Perkhidmatan Pegawai
Saiz fail: 258 KB
Statistik: 18
Borang Tuntutan Bayaran Penceramah
Saiz fail: 122 KB
Statistik: 2566
Dokumen Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPKT Versi 4.2
Saiz fail: 4.98 MB
Statistik: 43
Dokumen Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam
Saiz fail: 74.56 MB
Statistik: 924
Lampiran A - Pindaan Kadar (EPK)
Saiz fail: 94 KB
Statistik: 722
Lampiran B - Pindaan Format Borang Tuntutan Perjalanan (TNT)
Saiz fail: 232 KB
Statistik: 1297
Panduan Pengurusan Ketidakhadiran Bertugas
Saiz fail: 3.53 MB
Statistik: 407
Permohonan Bertugas Diluar Ibu Pejabat
Saiz fail: 100 KB
Statistik: 3094
Permohonan Cuti Rehat
Saiz fail: 432 KB
Statistik: 1677

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt