Borang Jabatan

Toggle Tajuk
Borang Aduan / Cadangan
Saiz fail: 239 KB
Statistik: 2061
Borang Aduan Kerosakan ICT
Saiz fail: 161 KB
Statistik: 3299
Borang Akuan Mewakili Pengarah bagi Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah PLANMalaysia
Saiz fail: 105 KB
Statistik: 1487
Borang Akuan Penerimaan Hadiah di PLANMalaysia
Saiz fail: 285 KB
Statistik: 697
Borang Pengemaskini Group Mail Baharu
Saiz fail: 359 KB
Statistik: 117
Borang Pengemaskinian Portal
Saiz fail: 180 KB
Statistik: 2635
Borang Pengistiharaan 'Conflict Of Interest"
Saiz fail: 169 KB
Statistik: 2159
Borang Pengurusan Emel Baharu
Saiz fail: 357 KB
Statistik: 201
Borang Pengurusan Naik Taraf Emel
Saiz fail: 265 KB
Statistik: 2048
Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod (CTR)
Saiz fail: 335 KB
Statistik: 858
Borang Permohonan Kenderaan Jabatan
Saiz fail: 89 KB
Statistik: 2051
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD
Saiz fail: 130 KB
Statistik: 2348
Borang Temujanji Semakan Buku Perkhidmatan Pegawai
Saiz fail: 258 KB
Statistik: 1257
Borang Tuntutan Bayaran Penceramah
Saiz fail: 122 KB
Statistik: 9861
Dokumen Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPKT Versi 4.2
Saiz fail: 4.98 MB
Statistik: 1520
Dokumen Dasar Keselamatan Siber (DKS) KPKT Versi 1.0
Saiz fail: 9.63 MB
Statistik: 474
Dokumen Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam
Saiz fail: 74.56 MB
Statistik: 2400
Lampiran A - Pindaan Kadar (EPK)
Saiz fail: 94 KB
Statistik: 2326
Lampiran B - Pindaan Format Borang Tuntutan Perjalanan (TNT)
Saiz fail: 232 KB
Statistik: 13086
Panduan Pengurusan Ketidakhadiran Bertugas
Saiz fail: 3.53 MB
Statistik: 2104

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC