Borang Jabatan

Toggle Tajuk
Borang Aduan / Cadangan
Saiz fail: 239 KB
Statistik: 1455
Borang Aduan Kerosakan ICT
Saiz fail: 161 KB
Statistik: 2570
Borang Akuan Mewakili Pengarah bagi Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah PLANMalaysia
Saiz fail: 105 KB
Statistik: 1247
Borang Akuan Penerimaan Hadiah di PLANMalaysia
Saiz fail: 285 KB
Statistik: 327
Borang Pengemaskinian Portal
Saiz fail: 180 KB
Statistik: 1976
Borang Pengistiharaan 'Conflict Of Interest"
Saiz fail: 169 KB
Statistik: 1649
Borang Pengurusan Email
Saiz fail: 253 KB
Statistik: 2212
Borang Pengurusan Email Kumpulan
Saiz fail: 249 KB
Statistik: 1733
Borang Pengurusan Naik Taraf Emel
Saiz fail: 265 KB
Statistik: 1746
Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod (CTR)
Saiz fail: 335 KB
Statistik: 556
Borang Permohonan Kenderaan Jabatan
Saiz fail: 89 KB
Statistik: 1531
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai JPBD
Saiz fail: 130 KB
Statistik: 1914
Borang Temujanji Semakan Buku Perkhidmatan Pegawai
Saiz fail: 258 KB
Statistik: 958
Borang Tuntutan Bayaran Penceramah
Saiz fail: 122 KB
Statistik: 7553
Dokumen Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPKT Versi 4.2
Saiz fail: 4.98 MB
Statistik: 1166
Dokumen Dasar Keselamatan Siber (DKS) KPKT Versi 1.0
Saiz fail: 9.63 MB
Statistik: 208
Dokumen Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam
Saiz fail: 74.56 MB
Statistik: 1679
Lampiran A - Pindaan Kadar (EPK)
Saiz fail: 94 KB
Statistik: 1949
Lampiran B - Pindaan Format Borang Tuntutan Perjalanan (TNT)
Saiz fail: 232 KB
Statistik: 10092
Panduan Pengurusan Ketidakhadiran Bertugas
Saiz fail: 3.53 MB
Statistik: 1736

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt