Dasar Pekeliling

Toggle Tajuk
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2015
Saiz fail: 314 KB
Statistik: 1566
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2020
Saiz fail: 955 KB
Statistik: 1885
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2015
Saiz fail: 118 KB
Statistik: 1562
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2020
Saiz fail: 1.72 MB
Statistik: 1644
Arahan Pentadbiran Bilangan 10 Tahun 2021
Saiz fail: 719 KB
Statistik: 597
Arahan Pentadbiran Bilangan 2 tahun 2019
Saiz fail: 1.50 MB
Statistik: 3186
Arahan Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2020
Saiz fail: 2.33 MB
Statistik: 1822
Arahan Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2020
Saiz fail: 2.45 MB
Statistik: 1504
Arahan Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2020
Saiz fail: 3.39 MB
Statistik: 2821
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Saiz fail: 344 KB
Statistik: 2707
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Saiz fail: 6.00 MB
Statistik: 3734
Garis Panduan Blog MAMPU
Saiz fail: 1.40 MB
Statistik: 3412
Garis Panduan Keselamatan ICT JPBDSM
Saiz fail: 3.18 MB
Statistik: 4042
Garis Panduan Pengurusan Premis Kerajaan Bagi Mengawal Penularan COVID-19
Saiz fail: 3.57 MB
Statistik: 607
Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2019
Saiz fail: 884 KB
Statistik: 2120
Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000
Saiz fail: 578 KB
Statistik: 4081
Pekeliling Ketua Pengarah PLANMalaysia Bilangan 1 Tahun 2022
Saiz fail: 167 KB
Statistik: 87
Pekeliling Perkhidmatan Bil.6 Tahun 2005
Saiz fail: 76 KB
Statistik: 1797
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2021
Saiz fail: 1.23 MB
Statistik: 912
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2020
Saiz fail: 520 KB
Statistik: 179

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt