Sebutharga

Bil Tarikh/Masa Mula Tarikh/Masa Tamat No. Siri Tajuk Dokumen Status
1 29 Sep 2020
( 12:00 PM )
08 Oct 2020
( 12:00 PM )
020601; 020301 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEMBELIAN CARTA ORGANISASI/WHITEBOARD/FLIP CHART/PRINTING WHITEBOARD UNTUK PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
2 14 Sep 2020
( 08:00 PM )
18 Sep 2020
( 08:00 PM )
020301 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - BEKALAN TELEVISYEN DI IBU PEJABAT PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Ditutup Tutup
3 14 Sep 2020
( 12:00 PM )
21 Sep 2020
( 12:00 PM )
010501; 010502 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEROLEHAN PERALATAN FOTOGRAFI, VIDEO DAN LIVE STREAMING UNTUK PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
4 01 Sep 2020
( 12:00 PM )
08 Sep 2020
( 12:00 PM )
210101; 210105; 210202 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEROLEHAN PERKHIDMATAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIFI) DI IBU PEJABAT PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
5 01 Sep 2020
( 12:00 PM )
07 Sep 2020
( 12:00 PM )
010501; 210201 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEROLEHAN PEMBEKALAN VIDEO CONFERENCING DI IBU PEJABAT PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
6 17 Jul 2020
( 12:00 PM )
24 Jul 2020
( 12:00 PM )
02 03 02 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - BEKALAN POWERBANK SEMPENA 100 TAHUN PERANCANG BANDAR Ditutup Tutup
7 17 Jul 2020
( 08:00 PM )
24 Jul 2020
( 08:00 PM )
210102; 210103; 210106; 210109 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEMBAHARUAN WARANTI DAN PREVENTIVE MAINTENANCE BAGI STORAN DAN SERVER DI PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
8 14 Jul 2020
( 12:00 PM )
21 Jul 2020
( 12:00 PM )
21 01 04 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI PROJEK RANCANGAN PEMAJUAN (i-PRP) Ditutup Tutup
9 15 Jun 2020
( 12:00 PM )
22 Jun 2020
( 12:00 PM )
221302; 221304 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PERKHIDMATAN PENYEDIAAN VIDEO SEMPENA PROMOSI SAMBUTAN 100 TAHUN PROFESION PERANCANG BANDAR MALAYSIA Ditutup Tutup
10 06 Jun 2020
( 12:00 PM )
15 Jun 2020
( 12:00 PM )
210104; 210106; 210110 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PENINGKATAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) BAGI TAHUN 2020 Ditutup Tutup
11 19 May 2020
( 12:00 PM )
02 Jun 2020
( 12:00 PM )
210102; 210103; 20106; 210109 IKALAN TAWARAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN NEXT GENERATION OF FIREWALL (NGFW) PLANMALAYSIA Ditutup Tutup
12 11 May 2020
( 12:00 PM )
18 May 2020
( 12:00 PM )
210104; 210106; 210110 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PENINGKATAN SISTEM MAKLUMAT GUNATANAH PERANCANGAN BERSEPADU (I-PLAN) BAGI TAHUN 2020 Ditutup Tutup
13 26 Feb 2020
( 07:37 AM )
12 Mar 2020
( 07:38 AM )
220801 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PLANMALAYSIA, BLOK F5, PARCEL F, PUTRAJAYA Ditutup Tutup
14 27 Feb 2020
( 07:35 AM )
09 Mar 2020
( 07:35 AM )
020601 IKLAN TAWARAN SEBUT HARGA - PEMBEKALAN ALAT TULIS KE STOR UTAMA PLANMALAYSIA Ditutup Tutup

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt