Kompendium PLANMalaysia

PencilKompendium PLANMalaysia adalah himpunan maklumat dalam bentuk infografik berdasarkan topik-topik yang telah ditetapkan. Sumber maklumat dan data sokongan diperolehi daripada produk-produk PLANMalaysia dan juga rujukan kepada kementerian, jabatan dan agensi yang berkaitan.

PersonHimpunan Infografik dan maklumat sokongan lain ini boleh digunakan oleh agensi kerajaan, sektor swasta, ahli akademik dan orang awam sebagai rujukan asas mengenai peranan PLANMalaysia berkaitan topik-topik yang disiarkan.

Person  a. Muat-Turun Booklet Kompendium PLANMalaysia Keluaran 1 Oktober 2018 Merangkumi Topik 1 Sehingga Topik 4.

SENARAI TOPIK KOMPENDIUM

yang telah dan akan disiarkan adalah seperti berikut:

 1. Kepentingan Pengekalan Hutan
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 2. Mengenali Guna Tanah Perancangan
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 3. Desa Sentosa Negara Sejahtera
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 4. Perancangan Kawasan Lapang Ke Arah Pembangunan Mampan
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 5. Perbandaran di Malaysia
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 6. Perancangan Ke Arah Kemampanan Biodiversiti
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 7. Perancangan Mesra Kanak-kanak
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 8. Perancangan Untuk Belia
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 9. Healthy Living In Your Golden Years
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 10. Persisiran Pantai Aset Negara
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 11. Bandar Sihat Rakyat Sejahtera
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 12. Bandar Pintar Malaysia
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 13. Perundangan Perancangan Bandar Di Malaysia
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 14. Sistem Maklumat Guna Tanah Perancangan Bersepadu (i-Plan)
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan
 15. Perancangan Ke Arah Memperkasa Pengangkutan Awam (Planning Towards Promoting Public Transportation)
   PLANInfo |  Maklumat Sokongan


Untuk makluman lanjut sila hubungi urusetia di:
BAHAGIAN PERANCANGAN WILAYAH

PLANMalaysia

(JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA)