Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda, Kedah 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda, Kedah ini mengandungi petikan daripada Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda 2035. Segala penjelasan dan perincian lanjut perlu merujuk kepada laporan Draf Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda 2035. Rancangan Tempatan Daerah Kuala Muda mengandungi:

 
 • Penyataan Bertulis yang mentafsirkan dasar dan cadangan umum Rancangan Struktur Negeri Kedah dan menterjemahkan semua cadangan pembangunan
  gunatanah fizikal secara bertulis untuk menjelaskan cadangan-cadangan yang terdapat di dalam Peta Cadangan Guna Tanah.
 • Pelan Subjek menunjukkan pelan cadangan pembangunan secara terperinci mengikut sektor-sektor pembangunan tertentu.
 • Pelan Sisipan menunjukkan pelbagai cadangan pembangunan yang terdapat di dalam pelan subjek secara lebih terperinci melalui gambaran perspektif, ilustrasi,
  keluasan, lokasi dan sebagainya.
 • Peta Cadangan Guna Tanah yang mengandungi cadangan pembangunan gunatanah dan fizikal secara terperinci mengikut lot.
  Jadual Kelas Kegunaan Tanah menerangkan jenis dan aktiviti kegunaan tanah utama dan bangunan yang dibenarkan, gunatanah lain yang dibenarkan dengan syarat dan di setiap zon guna tanah yang ditunjukkan di atas Peta Cadangan Kegunaan Tanah. Jadual ini disediakan mengikut Syit Peta Indeks Jabatan Ukur
 
Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-
 
BIL PERKARA DOKUMEN
1. Laporan Jilid 1 Muat-Turun
2. Laporan Jilid 2 Muat-Turun
3. Laporan Jilid 3 Muat-Turun
4. Ringkasan Eksekutif (Malay Version) Muat-Turun
5. Ringkasan Eksekutif (English Version) Muat-Turun
6. Borang Bantahan Muat-Turun
7. Streamer Muat-Turun
8. Risalah Muat-Turun
9. Banner Muat-Turun
 

Kemaskini pada 2022-12-20 13:35:30 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page