ePublisiti 2.0

 
 

Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.

 
  PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.
 

 

Keperluan Akta 172

Akta 172 telah memberi asas panduan melalui tatacara, kaedah mahupun pelaksanaan bagaimna sesuatu publisiti dan penyertaan awam diadakan sama ada di peringkat Ranangan Struktur (RS), Rancangan Tempatan (RT) dan Rancangan Kawassan Khas (RKK) iaitu seperti di dalam jadual dibawah.

 
Keperluan mengadakan publisiti dan penyertaan awam mengikut peruntukan Akta 172
Rancangan Pemajuan Peringkat Peruntukan Akta 172
Rancangan Struktur Laporan Tinjauan Subseksyen 9(1)
Draf RS Subseksyen 9(2)
Subseksyen 9(3)
Subseksyen 9(5)
Subseksyen 10(3)
Pewartaan Subseksyen 10(7)
Kajian Semula Subseksyen 11(A)
Pengubahan Subseksyen 11B(3)
Subseksyen 11B(4)
Subseksyen 11B(7)
Rancangan Tempatan Publisiti Awal Seksyen 12A
Draf RT Subseksyen 13(1)
Subseksyen 13(2)
Subseksyen 15(1)
Pewartaan Subseksyen 15(4)
Pengubahan, Pembatalan dan Penggantian Subseksyen 16(3)
Rancangan Kawasan Khas Sama seperti penyediaan RT Subseksyen 16B(3)
 
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172] diperbuat menurut Fasal (4) Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan. Ianya hanya berkuat kuasa di negeri-negeri Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun pemakaian bagi negeri-negeri hanya boleh dibuat pada suatu tarikh yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri yang berkenaan dengan persetujuan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi negeri-negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, adalah menggunakan undang-undang perancangannya yang tersendiri. Pada asalnya Akta 172 mengandungi 9 Bahagian dengan 59 Seksyen dan kemudiannya telah dipinda sebanyak 5 kali di antara tahun 1993 hingga tahun 2017

Kemaskini pada 2022-11-08 13:24:44 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

 
 
 
Bahasa | English

 

 
 

Sebarang pendapat dan bantahan mengenai rancangan pemajuan, hendaklah melalui Borang Bantahan Awam dalam tempoh publisiti