Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

logo-jata
logo-jata

Maklumat Gunatanah Negara

     
 

Bagaimanakah cara untuk memohon data spatial?

Sila rujuk dengan Bahagian Maklumat Gunatanah Negara atau pergi ke Aplikasi Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-PLAN) di http://iplan.planmalaysia.gov.my

Berapakan harga data Geospatial?

Harga data geospatial gunatanah mengikut kapasiti data per megabait iaitu RM 483.00/mb

Apakah data yang disimpan di Pusat Maklumat Gunatanah Negara?

Data geospatial digital (spatial dan attribute)

Semua data daripada kajian yang dilakukan di bawah tanggungjawab jabatan, serta semua data yang telah ditambahbaik daripada data luar jabatan (dalam bentuk digital atau telah ditukar format daripada bukan digital kepada digital) termasuk data imej satelit;

Data geospatial bukan digital (non-spatial)

Semua data daripada kajian yang dilakukan di bawah tanggungjawab jabatan, serta semua jenis data yang telah ditambahbaik daripada data luar jabatan (dalam bentuk bukan digital atau telah ditukar format daripada digital kepada bukan digital) termasuk data imej satelit.

Apakah fungsi Planning Geodata Centre?

Planning Geodata Centre merupakan pangkalan data geospatial Jabatan Perancangan bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBDSM) yang memuatkan 2 jenis data iaitu data-data kajian fizikal dan data dari agensi luar.

Apakah fungsi Portal Gunatanah?

Portal ini merangkumi carian maklumat gunatanah bagi kajian Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan Daerah yang telah disediakan. Portal ini juga mampu menyemak mengikut jenis gunatanah.

 
     
     

Kemaskini pada 2022-10-12 15:17:17 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page