Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

logo-jata
logo-jata

Berita / Pengumuman

Tawaran Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Penolong Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 bagi Siri 2 Tahun 2023

PEKELILING KETUA PENGARAH PERANCANGAN BANDAR DAN DESA BILANGAN 4 TAHUN 2023 -PPSIA

Pekeliling Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Bilangan 3 Tahun 2023 - peWARIS

Pekeliling Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Bilangan 2 Tahun 2023 - PRISMA

Pekeliling Ketua Setiausaha KPKT Bil 2 Tahun 2022 - Peluasan dan Penambahbaikan Urusan Rundingan Di Bawah Seksyen 20A, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 [Akta 172] Bagi Projek-Projek Pembangunan Kerajaan

STATUS PEWARTAAN RT 4.0 KESELURUHAN

STATUS PEWARTAAN RT 4.0 KESELURUHAN

STATUS PEWARTAAN RKK 4.0 KESELURUHAN

STATUS PEWARTAAN RKK 4.0 KESELURUHAN

Tawaran Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Penolong Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 bagi Siri 1 Tahun 2023

Jemputan Taklimat Bimbingan Peperiksaan Subjek Jabatan Skim Perkhidmatan Penolong Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 bagi Siri 1 Tahun 2023

JEMPUTAN TAKLIMAT BIMBINGAN PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 BAGI SIRI 2 TAHUN 2022

 12