Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

logo-jata
logo-jata

Garis Panduan Perancangan

 
No.Nama BorangLink Muat Turun 
26(26) Laporan Panduan Pelaksanaan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH) (26) LAPORAN PANDUAN PELAKSANAAN SPAH
27(27) Laporan Panduan Pelaksanaan Penyediaan Laluan Basikal(27) LAPORAN PANDUAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN LALUAN BASIKAL
28(28) Laporan Panduan Pelaksanaan Penyediaan Laluan Pejalan Kaki(28) LAPORAN PANDUAN PELAKSANAAN LALUAN PEJALAN KAKI
29(29) Laporan Panduan Pelaksanaan Pembangunan Kebun Kejiranan(29) LAPORAN PANDUAN PELAKSANAAN KEBUN KEJIRANANlow
30(30) Laporan Panduan Pelaksanaan Program Pengkomposan Sisa(30) LAPORAN PANDUAN PELAKSANAAN SISA KOMPOS
31(31) GPP Bandar Berdaya Tahan Bencana Di Malaysia(31) GP 030 GPP BANDAR BERDAYA TAHAN BENCANA DI MALAYSIA
32(32) GPP 008 (2019) - Skim Perumahan Komuniti Strata(32) GPP008 GPP Skim Perumahan Komuniti Strata (2019)
33(33) GPP 009 (2019) - Skim Komuniti Berpengwal (Perumahan Bukan Strata)(33) GPP009 GPP dan Penubuhan Skim Komuniti Berpengawal - Perumahan Bukan Strata (2019)
34(34) GPP 018 (2019) - Pembangunan Penggunaan Bercampur Menegak (Vertical) di Zon Komensial (34) GPP018 GPP Pembangunan Penggunaan Bercampur Menegak (Vertical) Di Zon Komersial (2019)
35(35) Contoh Surat Pemohonan Majikan Berkaitan Penginapan Pekerja Asing(35) SURAT PERMOHONAN MAJIKAN A1 DAN A3
36(36) Contoh Surat Persetujuan Pihak Berkuasa Tempatan Berkaitan Penginapan Pekerja Asing(36) CONTOH SURAT PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN BAGI ALTERNATIF 1 DAN ALTERNATIF 3
37(37) Panduan Soalan dan Jawapan Prosedur Berkaitan Penginapan Pekerja Asing(37) FAQs PENGINAPAN PEKERJA SEMENTARA 02062021
38(38) GP 005 2021 - Kawasan Lapang(38) GPP005 Kawasan Lapang (2021) (1)
39(39) GP 032 2021 - GPP Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters - CLQ) dan Prosedur Permohonan Bagi Penyediaan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek (Temporary Labour Quarters - TLQ)(39) GP 032 (2021) GPP Penginapan Pekerja Berpusat (CLQ) dan Prosedur Permohonan TLQ
40(40) GPP 007 (2019) Sempadan Pertumbuhan Bandar(40) GPP 007 (2019) Sempadan Pertumbuhan Bandar
41(41) GPP Pembangunan Ladang Solar(41) GPP Pembangunan Ladang Solar
42(42) GPP Kemudahan Masyarakat(42) GPP Kemudahan Masyarakat
43(43) GPP Tanah Bawah Tanah(43) GPP Tanah Bawah Tanah
44(44) GPP Pembangunan Bandar Diraja(44) GPP Pembangunan Bandar Diraja
45(45) GPP Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan (PeWARIS)(45) GPP Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan (PeWARIS)
46(46) GPP Ladang Penternakan Ayam(46) GPP Ladang Penternakan Ayam
47(47) GPP Laluan Kenderaan Mikromobiliti(47) GPP Laluan Kenderaan Mikromobiliti
48(48) GPP Low Carbon City(48) GPP Low Carbon City
49(49) GPP Petak Pengecas Kenderaan Elektrik (EVCB)GPP EVCB November 2023
50(50) GPP Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters - CLQ) dan Prosedur Permohonan bagi Penyediaan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek (Temporary Labour Quarters - TLQ)GP CLQ TLQ 2023