Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

logo-jata
logo-jata

Rancangan Struktur Negeri

     
 

Pengenalan

Rancangan Struktur (RS) merupakan suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar-dasar serta cadangan pemajuan dan penggunaan tanah di sesebuah negeri yang disediakan selaras dengan peruntukan Seksyen 8, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Ini termasuklah perkara-perkara berikut :

 • Dasar dan cadangan-cadangan am berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah, termasuk langkah-langkah bagi memperelokkan persekitaran hidup dari segi fizikal, perhubungan, pengurusan lalu-lintas, kesejahteraan, sosio-ekonomi, menggalakkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan mampan;
 • Pertalian cadangan-cadangan itu dengan cadangan-cadangan am bagi pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan-kawasan berjiran yang dijangka menyentuh kawasan tersebut;
 • Perkara-perkara lain yang ditetapkan atau ditentukan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) atau Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN);
 • RS juga perlu mengandungi gambarajah, ilustrasi, pelan atau bahan-bahan yang boleh menjelaskan cadangan-cadangan yang dibentuk.

Rancangan Struktur mainkan peranan yang penting di dalam merealisasikan matlamat dan dasar-dasar yang ditetapkan dalam Rancangan Fizikal Negara, Dasar Perbandaran Negara, Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara  untuk dilaksanakan di peringkat wilayah dan negeri.

Status Kemajuan Rancangan Struktur (RS)

RSN2022

 

Dokumen Perancangan

Nama Dokumen Link Muat Turun
Rancangan Struktur Negeri Johor 2030
Rancangan Struktur Negeri Pahang 2050
Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030
Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2030
Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035
Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045
Panduan Penyediaan Laporan Pemantauan Perancangan Fizikal Negeri
 
     

Kemaskini pada 2022-09-29 22:57:14 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page