Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T

logo-jata
logo-jata

Rancangan Kawasan Khas

     
 

Pengenalan

Penyediaan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dinyatakan dalam Subseksyen 16 B(1), (2) dan (3), Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172). RKK mengandungi cadangan tindakan khusus terperinci bagi tujuan sama ada untuk memajukan, memajukan semula, memperelokkan lagi, memulihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan.

RKK menghasilkan rancangan terperinci bagi kawasan yang mempunyai kepentingan khusus yang membolehkan PBPT melakukan tindakan pembangunan dengan kadar segera setelah mengenal pasti isu-isu perancangan dan pembangunan setempat. Cadangan tindakan pembangunan dengan kadar segera ini boleh dilaksanakan dengan cara pemajuan, pemajuan semula, pengelokkan, pemuliharaan bagi kawasan berkenaan.

RKK boleh disediakan semasa penyediaan atau setelah berkuatkuasanya sesuatu Rancangan Struktur atau Rancangan Tempatan.

Status Kemajuan Rancangan Kawasan Khas (RKK)

Dokumen Perancangan

Nama Dokumen Link Muat Turun
JADUAL STATUS PEWARTAAN RKK 4.0 KESELURUHAN
 
     

Kemaskini pada 2022-09-29 23:25:24 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page